رشد ثابت مستغرق در تصفیه فاضلاب

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  آرشیو مطالب

  برچسب ها

  توضیحات

  فرآیندهای هوادهی رشد ثابت مستغرق شامل سه قسمت است:

  ـ بستر ـ بیوفیلم ـ مایع

  BODو یا ازت آمونیاکی حذف شده از مایع در حال جریان بعد از بیوفیلم اکسید می شود.

  اکسیژن بوسـیله هـوادهی دیفیوزری بداخل بستر یا با حل شدن اولیه در فاضلاب ورودی تهیه می شود. فرآینـدهای فـیلم ثابـت هوازی شامل راکتورهای بستر آکنده با جریان رو به پایین، راکتورهای بستر آکنده با جریان رو به بـالا و راکتورهای بستر سیال با جریان رو به بالا است.

  نوع و اندازه بستر عامل مهمی است که بر مشخصات بهره برداری و عملکردی فرآیندهای رشد ثابت مستغرق تاثیر می گذارد. طراحـی هـا از نظـر سـاختار بستر آنها و جمع آوری و توزیع جریان ورودی و خروجی متفاوت است. زلال ساز در فرآینـدهای رشـد ثابت مستغرق هوازی استفاده نمی شود و جامـدات معلـق ورودی و جامـدات اضـافی حاصـل از رشـد بیومس، در سیستم به دام می افتد و باید بصورت دوره ای حذف شود. بیشتر طرح ها به یـک سیـستم شستشوی معکوس نیاز دارند و مشابه موردی است کـه در طـرح صـافی سـازی آب بـرای شستـشوی جامدات تجمع یافته معمولاً بصورت روزانه استفاده مـی شـود.

  مزایـای مهـم فرآینـدهای رشـد ثابـت مستغرق شامل نیاز به فضای نسبتاً کم، توانایی تصفیه موثر فاضلابهای رقیق، عدم مشکلات مربوط بـه ته نشینی لجن همانند فرآیند لجن فعال و زیباشناختی می باشـد. همچنـین در خیلـی از فرآینـدها، فیلتراسیون جامدات برای تولید پساب با کیفیت بالا انجام می شود. این چنین سیستمهای فیلم ثابت، زمانهای ماند هیدولیکی کمتر از ۱-۱/۵ ساعت براساس حجمهای خالی تانک دارد.

  معایب آنهـا شـامل یک سیستم پیچیده تر از نظر تجهیزات و کنتـرل، محـدودیتهای اقتـصادی مقیـاس بـرای کـاربرد در تاسیسات بزرگتر و معمولاً هزینه سرمایه گذاری بیشتر نسبت به تصفیه لجـن فعـال مـی باشـد.

  فرآیندهای توصیف شده عبارتند از:

  ـ فرآیند بیوکربن با جریان رو به پایین

  ـ فرآینـد بیـوفر و فرآیند بیواستیر با جریان رو به بالا

  ـ راکتور هوازی بستر سیال با جریان رو به بالا
  http://www.pch-co.com

  نویسنده : کاوه محمدزادگان بازدید : 7 تاريخ : شنبه 23 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:30
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123